KraPan.com

Сбор фрагменти от стари публикации, без да са всички и без да са подбрани най-добрите – за и от Краси. Различни вестници и списания, някои от които вече ги няма, отразили различни факти от отминали времена. Не е задължително, но понякога определени стъпки на човек намират отклик в пресата.